Zajęcia oferowane i realizowane

 • Analizy przestrzenne: kierunek geodezja i kartografia, semestr 6.
 • Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej: kierunek geodezja i kartografia, semestr 5.
 • Introduction to GIS: course in English for ERASMUS students
 • Kartografia 1: kierunek geodezja i kartografia, semestr 2.
 • Kartografia 2: kierunek geodezja i kartografia, semestr 3.
 • OpenGIS: kierunek geodezja i kartografia, semestr 6.
 • OpenGIS: course in English for ERASMUS students
 • Systemy Informacji Przestrzennej 1: kierunek geodezja i kartografia, semestr 5.
 • Systemy Informacji Przestrzennej 2: kierunek geodezja i kartografia, semestr 6.
 • Systemy Informacji Przestrzennej: kierunek ekoenergetyka, semestr 3.
 • Wprowadzenie do Systemów Informacji Przestrzennej: kierunek geodezja i kartografia, semestr 5.

Zajęcia archiwalne

 • Geodezja i kartografia: kierunek gospodarka przestrzenna
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe: kierunek geodezja i kartografia
 • Mapa numeryczna: kierunek geodezja i kartografia
 • Technoligie informacyjne i Infrastruktura Informacji Przestrzennej: kierunek geodezja i kartografia
 • Kartografia: kierunek geografia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Kartografia i topografia: kierunek ochrona środowiska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

© Copyright 2005- Kamil Nieścioruk

Made with Mobirise ‌

Website Maker