53. zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniach 24-27 czerwca 2004 roku miał w Lublinie miejsce 53. zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tradycyjnie jeden (ostatni) z dni zjazdu przeznaczony był na wycieczki, nawiązujące tematycznie do problemów poruszanych w dniach poprzednich. Do każdej z czterech wycieczek Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przygotował mapę, a cały ich komplet stanowił część kartograficzną wydanej z okazji zjazdu publikacji "Stan i zmiany środowiska geografiznego wybranych regionów wschodniej Polski". Redaktorem tejże części był K. Kałamucki.

Komplet map zdobył I nagrodę w konkursie, organizowanym przez Stowarzyszenia Kartografów Polskich, "Mapa roku" (edycja 2004) w kategorii Inne mapy podręczne lub ścienne.

Tytuł: Małopolski Przełom Wisły. Walory przyrodnicze i kulturowe
Autorzy: Mirosław W. Meksuła, Katarzyna Meksuła, Justyna Florczak
Skala: 1:150000

Mapa obejmuje obszar od Sandomierza na południu po Dęblin i Kozienice na północy oraz od Lublina na wschodzie po Zwoleń na zachodzie.
Na drugiej stronie znajduje się reprodukcja fragmentu mapy Carte von West Gallizien Hieronimusa von Heldensfelda z 1808 roku, obejmującego ten sam obszar, co mapa główna.
Część tekstowa (autorstwa Justyny Warownej) dotyczy Małopolskiego Przełomu Wisły, ochrony przyrody (parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów) oraz zabytków. Ponadto opisane są zmiany układu koryta Wisły w ostatnich dwóch stuleciach. Tekstowi temu towarzyszą dwie mapy (zmian sieci rzecznej w okolicach Kaziemierza Dolnego i zmian w korycie Wisły).
Całość uzupełniona jest zdjęciami M. Harasimiuka i W. Zgłobickiego.

Tytuł: Nadburzańskie Polesie i Podlasie. Walory przyrodnicze i kulturowe
Autorzy: Krzysztof Kałamucki, Kamil Nieścioruk
Skala: 1:200000

Mapa obejmuje nadbużańskie tereny Polski, Ukrainy i Białorusi od Dubienki po Ceranów. Ze względu na duży obszar opracowania, mapa zajmuje obie strony arkusza, sąsiadując z opisem.
Część tekstową tworzą następujące fragmenty: Nadburzańskie Polesie i Podlasie, Obszary chronione Nadbużańskiego Polesia i Podlasia (oba autorstwa Wioletty Kałamuckiej), Bug i jego dorzecze Wojciecha Szwajgiera, Osobliwości przyrodnicze i kulturowe okolic Mielnika Sławomira Terpiłowskiego oraz Sanktuaria Nadbużańskiego Polesia i Podlasia Szczepana Kalinowskiego.
Teksty uzupełnione są mapą prezentującą region na tle podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego oraz zdjęciami Grochowicza, Sz. Kalinowskiego, W. Zgłobickiego

Tytuł: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Walory przyrodnicze i kulturowe
Autorzy: Paweł Cebrykow, Monika Hurba
Skala: 1:100000

Mapa prezentuje obszar Pojezierza od Bugu na wschodzie po linię Tyśmienicy i Łęczną na zachodzie.
Część tekstowa (autorstwa K. Mięsiak i M. Turczyńskiego) traktuje m.in. o ochronie przyrody, kwestiach hydrograficznych i historii osadnictwa.
Opisowi towarzyszą liczne tabele z informacjami m.in o parkach krajobrazowych, rezerwatach i morfometrii jezior oraz mapy (zmiany sieci wodnej, historia osadnictwa, rezerwat Polesie Zachodnie) i wykresy.
Całości dopełniają fotografie M. Turczyńskiego.

Tytuł: Roztocze Szczebrzeszyńskie i Tomaszowskie. Walory przyrodnicze i kulturowe
Autorzy: Mirosław Krukowski, Bartłomiej Szymaniak
Skala: 1:100000

Mapa obejmuje obszar od Lubyczy Królewskiej na południowym wschodzie po Goraj na północnym zachodzie. Dodatkowo umieszczne są dwa kartony z planami Krasnobrodu i Zwierzyńca.
Na tekst (autorstwa Teresy Brzezińskiej-Wójcik i Ewy Skowronek) z drugiej strony arkusza składa się charakterystyka Roztocza oraz opisy obszarów chronionych (Roztoczańskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych i rezerwatów). Ponadto przedstawiona jest krótka historia regionu i opis głównych jego miejscowości.
Fragmenty tekstowe uzupełniają zdjęcia autorstwa T. Brzezińskiej-Wójcik, T. Grabowskiego, L. Grzechnika, M. Krukowskiego i W. Zgłobickiego.