W latach 1997-2002 studiowałem geografię na UMCS-ie, specjalizując się w kartografii. Uwieńczeniem studiów było napisanie pracy magisterskiej (pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Sirki) pod tytułem "Rozwój terytorialny Lublina - ujęcie historyczne".

Wstęp
Historyczne materiały kartograficzne często są dziełami sztuki, które mogą zainteresować nie tylko specjalistów. Stają się one jeszcze bardziej interesujące, gdy dotyczą terenu znanego nam z codziennego życia - możemy wtedy obserwować zmiany zachodzące w środowisku, analizować ich przyczyny i wyodrębniać ich skutki. W przedłożonej pracy podjęto próbę stworzenia atlasu historycznego Lublina, który umożliwiałby takie badania poprzez prezentację archiwalnych planów miasta uzupełnionych o autorskie opracowania będące właśnie wynikiem wspomnianych analiz.

Cele
Największy nacisk położono na opracowania własne, ich wybór, założenia i realizację, oraz na prezentację archiwalnych planów i widoków miasta. Materiały te zostały uzupełnione faktami historycznymi i opracowane pod kątem wykorzystania w atlasie.
Publikacja taka mogłaby spełniać wiele zadań, między innymi edukacyjnych, popularyzując historię Lublina, a przede wszytkim, dzięki archiwalnym planom będącym często małymi dziełami sztuki, historię kartografii.

Treść
Na projekt atlasu historycznego Lublina złożyły się następujące elementy: materiały archiwalne (plany, widoki miasta), własne opracowania tychże materiałów, komentarze do każdego z nich oraz historia miasta koncentrująca się na czynnikach decydujących o rozwoju Lublina oraz zmianach zachodzących w wyglądzie i charakterze przestrzeni miejskiej.
Dawne plany i widoki miasta przedstawiono i opisano poniżej (pozycje zaznaczone nie pochodzą z oryginalnego projektu prezentowanego tu atlasu) wraz z opracowaniami własnymi.
Materiały i informacje zdobyte przy realizacji pracy zostały wykorzystane w kilku artykułach, kilka rozpoczętych projektów korzysta z danych zawartych w pracy, sama jednak praca niestety nie została jak dotąd opublikowana w zamierzonej formie atlasu.

Pełny tekst pracy (50 stron, plik pdf 360 KB) dostępny jest tutaj.

Drukowana wersja pracy dostępna jest w Archiwum UMCS oraz w Zakładzie Kartografii UMCS.