Konsultacje dla studentów (semestr zimowy, 2018-2019):
wtorek, 10.00 - 11.30,
ul. Leszczyńskiego 7, pokój 105