Konsultacje dla studentów (semestr letni, 2018-2019):
piątek, 9.30 - 11.00,
ul. Leszczyńskiego 7, pokój 105