Konsultacje dla studentów (semestr zimowy, 2017-2018):
wtorek, 11.30 - 13.00,
ul. Leszczyńskiego 7, pokój 105